Autohooldus

Sõiduki regulaarset hooldust ei ole välja mõelnud autoremondi töökojad, vaid autotootjad ja insenerid mitmekülgsete testide ning katsetuste põhjal selleks,
et teie sõiduk teeniks teid kaua ja usaldusväärselt. Võimalikke peatselt tekkivaid probleeme on võimalik ennetada, kui teostada vastavalt läbisõidule ja hooldevälbale, tootja poolt ettenähtud toiminguid õigeaegselt.

 

Korrapärane hooldus on sõiduki kasutusaja pikendamise ja turvalisuse tagamise protseduur, mis ei säästa aga kahjuks omanikku hoolde käigus tuvastatud probleemsete osade ja sõlmede remondist või isegi väljavahetamisest.

 

Õigeaegselt tuvastatud remondi vajadus on aga kindlasti vähem kulukas,
kui kuni lagunemiseni aetud sõiduki remondikulud.

    error: Content is protected !!